Algemene voorwaarden

RESERVERING

Verhuurder neemt alleen reserveringen in behandeling van personen vanaf 25 jaar.
De huurder en/of een van de personen die hem of haar vergezellen dient 25 jaar of ouder te zijn. Verhuurder heeft het recht om ten allen tijde, zonder opgaaf van redenen, een reservering te weigeren. Verhuurder zal de reservering binnen 10 dagen na ontvangst aan u bevestigen en u een huurcontract toesturen.

Het huurcontract wordt u in tweevoud toegezonden. U dient deze na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dient u kenbaar te maken. Bent u binnen 10 dagen na uw boeking niet in het bezit van de bevestiging en het bijbehorende huurcontract, dan dient u contact op te nemen met de verhuurder.

Wij verzoeken u 1 exemplaar van het huurcontract binnen 10 dagen aan ons terug te zenden. Zo niet, dan wordt de voor u gereserveerde woning weer vrijgeven voor verhuur.

PRIJZEN
De op de bevestiging/factuur vermelde prijzen zijn bindend.

HUURPRIJS
Bij de huurprijs is inbegrepen:
• Energiekosten
• Gebruik Wi-Fi
• Toeristenbelasting

SCHOONMAAKKOSTEN
De schoonmaakkosten bedragen 50 euro (vast bedrag) en worden verrekend met de borg.

BETALING
De aanbetaling dient binnen 14 dagen na versturen huurcontract te worden voldaan. De aanbetaling bedraagt 50% van het gefactureerde bedrag.

Het restant + borg (100 euro) dient 4 weken voor de huuraanvang voldaan te worden.

Bij niet-tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactuurde bedragen bent u in verzuim en is verhuurder gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan u.
U bent aansprakelijk voor alle schade die verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die verhuurder in verband met uw reservering en de ontbinding hiervan heeft moeten maken.
Na het vertrek zal na inspectie de borg worden terugbetaald verminderd met het bedrag aan schoonmaakkosten (50 euro).

WIJZIGINGSKOSTEN
Indien u, na de totstandkoming van de reservering, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is de verhuurder niet verplicht hieraan te voldoen.

ANNULERING
Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.
a) Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van het verblijf , is 50% van het huurbedrag verschuldigd.
b) Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf, is het volledige huurbedrag verschuldigd
c) Bij voortijdig beëindiging van het verblijf, is het volledig huurbedrag verschuldigd.

AANKOMST/VERTREK
Aankomst vanaf 15.00 en vertrek uiterlijk 10.00 op de afgesproken dagen volgens het huurcontract. De wisseldag vindt plaats op zaterdag.

AANSPRAKELIJKHEID
Verhuurder en het betreffende park aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:
a) Diefstal, verlies, schade, van welk aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het vakantiehuis of op het park.
b) Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het park.
Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van het vakantiehuis kunnen aanvullende
(schoonmaak) kosten worden doorberekend.
De huurder en degenen die hem/haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor verhuurder en/of derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongezacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel derden die zich door hun toedoen op het park bevinden alsmede van alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.

HUISDIEREN
Een huisdier in overleg.

SCHADE
Eventuele schade dient u altijd direct te melden bij de verhuurder.

CONTACTPERSOON
C.G. van Klei
M.P.L. Kroot
Kastanjeplein 143
3053 CC Rotterdam
010-4115909
06-54920032 / 06-83638596
cvanklei [AT] hotmail . nl

PRIVE
Kasten en deuren met het opschrift prive zijn niet toegankelijk.

EIGENAAR
De verhuurder heeft altijd toegang tot het vakantiehuis om eventuele controle uit te oefenen of kleine reparaties te verrichten. In het hoogseizoen kan de tuinman langskomen voor het maaien van het gras.

AANTAL PERSONEN
De huurder mag niet meer personen laten overnachten dan bij het contract is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

SLEUTEL
De huurder ontvangt de code van het sleutelkastje met daarin de sleutel van het vakantiehuis per email. Bij vertrek de sleutel terug in het sleutelkastje plaatsen.
Een tweede sleutel bevindt zich in het huisje in de meterkast, deze gelieve bij vertrek daar achter te laten.

INRICHTING HUISJE
Het vakantiehuis is compleet ingericht voor 6 personen.
Dekbedhoezen en hoeslakens voor 6 eenpersoonsdekbedden en/of voor 1 kinderledikant dient u zelf mee te nemen, evenals handdoeken en keukendoeken.